Vraag:

Heeft een buurtpreventielid andere rechten ??

Antwoord:

Nee, een buurtpreventielid heeft dezelfde rechten en plichten als ieder andere burger. Wij hebben vooral een signalerende functie. U en wij weten als buurtbewoners het beste wat ongewoon en verdacht is in de Kruidenbuurt. En als buurtpreventie deelnemer krijg je ook nog eens trainingen om dat nog beter te herkennen en er juist naar te handelen. Door de korte communicatielijnen die wij hebben met de politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.

Wilt u bijdragen aan een veilig(er) Kruidenbuurt? Loop gerust eens met ons mee.

Buurtpreventie : veel gestelde vragen (2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *