Artikelen door Bernard

Hoofdweg werkzaamheden vanaf 2 september

Vanaf 2 september wordt er weer gewerkt aan de Hoofdweg. De werkzaamheden zijn in Zuidplas, maar het is een belangrijke route van en naar ons gebied. De Hoofdweg blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels in twee rijrichtingen open voor verkeer. De rijrichting Capelle aan den IJssel naar Nieuwerkerk aan den IJssel is altijd open. De huidige […]

Project suggesties

Eerder deze week hebben wij op Facebook de vraag gesteld welke kleinschalige projecten u graag in de wijk terug zou willen zien. We hebben enkele leuke haalbare projecten als suggestie doorgekregen:

Huurders gezocht

Wij zijn op zoek naar huurders die willen helpen bij het opzetten van een leefbaarheidscommissie. Deze bewoners vormen hierbij de spil tussen de huurders in de Kruidenbuurt en de verhuurder Vestia. Interesse ? Stuur ons een berichtje via het contactformulier.

Pilot kleine bouwwerken voorzijde woning

Er is in Rotterdam een pilot in de maak (pilot welstandsvrij en regelluw maken kleine bouwwerken) waarbij het mogelijk wordt kleine bouwwerken legesvrij en met minder regels te kunnen laten plaatsen. De pilot zal nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd (ongeveer tweede week september). Zodra de goedkeuring er is willen wij voor u, voor […]

Stenen paleis

Het stenen paleis zoals dit speelveldje bekend is onder de Kruidenbuurters heeft een zandbak. Bij de inrichting ervan leek een zandbak een leuk idee. Op dit moment krijgen wij steeds meer signalen dat de zandbak niet (meer) gebruikt wordt omdat het zand vergeven is van de katten uitwerpselen. Niet heel erg gezond voor spelende kinderen. […]

Kent u onze wijkagent ?

Wij willen in overleg met de wijkagent op bepaalde tijden en dagen een koffie-ronde organiseren zodat u kennis kan maken met onze wijkagent. Wellicht heeft u prangende vragen die u graag aan de wijkagent wil stellen onder het genot van een bakkie koffie. Wij vragen aan u welke dagdelen u het handigst vindt : ochtend, […]

Waarom heeft de Whatsapp-groep huisregels?

Deze regels hebben wij zelf niet bedacht en komen voor vanuit een landelijk advies via het WABP.nl. Ook de gemeente Rotterdam hanteert (en promoot) dergelijke regels die sterk lijken op de regels van het WABP. De huisregels zijn richtlijnen waarmee men de leefbaarheid van een Whatsappgroep kan “waarborgen”. Zonder de huisregels is een buurt- Whatsapp-groep […]

Inzaaien trapveld

In de week van 3 juni wordt het trapveldje in het Kruidenbuurtpark bewerkt en opnieuw ingezaaid. Nadat dat gebeurd is zal  het veld, om het gras voldoende tot ontwikkeling te laten komen, een aantal weken (6 tot 8 weken) met hekwerken worden afgezet en zal het dus niet gebruikt kunnen worden. Er komt een vooraankondigingsbord […]

Enquête Parkeer irritaties

Fout (of niet handig) parkeren is een een steeds groter wordend irritatiepunt bij veel Kruidenbuurt bewoners. Er worden meldingen gedaan bij gemeente en handhaving maar we merken weinig verschil in de buurt. Om deze meningen niet verloren te laten gaan willen wij deze meningen verzamelen en aanbieden bij de juiste instanties. Dit onderzoek is anoniem. […]

Werkzaamheden Geelkruid

De gemeente vernieuwt de bestrating, het groen en de openbare verlichting in een deel van de Kruidenbuurt. Binnenkort starten de werkzaamheden in het Geelkruid. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met borden omgeleid. Men begint 1 april met werkzaam­heden aan het Geelkruidpad, en werken dan richting het Balsemkruid. De werkzaamheden duren tot in juli. Het […]