Buurtpreventie in de Kruidenbuurt is door de Bewonersorganisatie georganiseerde controle op onregelmatigheden in de Kruidenbuurt. De lopers zijn voornamelijk bewoners uit de Kruidenbuurt. Treffen zij verdachte situaties of gepleegde wetsovertredingen aan, dan geven zij deze door aan politie, brandweer, of andere instanties.

Een buurtpreventie lid loopt mee in zijn/haar vrije tijd. Er kan van een vrijwilliger niet worden verwacht dat hij/zij ’s nachts gaat lopen. Een buurtpreventie team is geen 24 uurs beveiligingsbedrijf

Meer informatie

Meer (actuele) informatie over buurtpreventie is terug te vinden op onze wiki.

Doet u mee ?

Wilt u u actief bijdragen aan een schoon, heel, veilig en sociaal Kruidenbuurt? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met ons team.

Aanmeldformulier