Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Voor ieder is er wat wils, van een klein project tot contact onderhouden met gemeente. Wie wil zich inzetten voor onze mooie groene wijk? Reacties graag via ons contactformulier

Dankwoord aan bewoners & donateurs

Beste bewoner,
Stichting Kruidenbuurt Rotterdam (SKBR)  bestaat nu 1.5 jaar. In deze korte tijd hebben wij al heel wat weten te bereiken. Zo kunnen wij mede door de subsidietoekenning van de Gemeente, Vestia en de VHDK de achterpaden in onze wijk voorzien van verlichting. Tevens hebben wij een buurtpreventie Team die zeer regelmatig en volgens een rooster door de buurt loopt . Hiermee hebben wij (hopelijk) een grote bijdrage kunnen doen aan de veiligheid in onze mooie groene wijk.
Met de hulp van partijen als Opzoomermee , Basisschool de Horizon, supermarkt Jumbo, bloemenwinkel Bloem & Zo. com , Brasserie ‘de Verandering’ , Printer.nl en  Drank- en Spijslokaal Lust hebben wij al 2 heel geslaagde bijeenkomsten in het Geelkruid park kunnen organiseren.
Een aantal bewoners hebben hun waardering uitgesproken middels een donatie. Met deze donatie kunnen wij niet alleen ons voortbestaan garanderen, wij zorgen er op deze manier ook voor, dat wij er voor u als bewoner kunnen zijn als u ons nodig heeft. Als u twijfelt of uw donatie op de juiste plaats komt, dan kunnen wij verzekeren dat dit 100% zeker het geval is. Alle giften en donaties komen ten goede aan de de buurt. De vrijwilligers die de stichting draaiende houden zijn ook bewoners van de Kruidenbuurt, en worden niet betaald voor hun inzet.
Uw donatie is dus van harte welkom!
Rekening : NL69 SNSB 0935 0220 74 Ten name van Stichting Kruidenbuurt Rotterdam
Wij danken u van harte, beste bewoner!
Het (dagelijks) bestuur van Stichting Kruidenbuurt Rotterdam (SKBR) en haar klankbordleden.

Vragen rondom donaties

Stukje bij beetje krijgen wij steeds meer enquêtes (in verband met Project Verlichten Achterpaden) ingevuld terug. Hartelijk dank daarvoor! Wij krijgen via deze enquêtes regelmatig de vraag over donaties met name de verantwoording naar de buitenwereld qua inkomsten en uitgaven van de SKBR.
Het financieel verslag voor 2013 (deze is redelijk kort omdat wij in juni 2013 zijn opgericht) zal snel online worden gezet. Uiteraard zullen wij per project en per jaar een financieel verslag maken.
We willen nog wel benadrukken dat onze stichting bestaat uit alleen vrijwilligers. De vrijwilligers alsmede de leden van het bestuur worden niet betaald. Het geld afkomstig van giften (donaties) en subsidies worden voor 100% ingezet ten goede van de Kruidenbuurt.
Heeft u vragen rondom dit onderwerp, mail ons gerust