Hoofdweg werkzaamheden vanaf 2 september

Vanaf 2 september wordt er weer gewerkt aan de Hoofdweg. De werkzaamheden zijn in Zuidplas, maar het is een belangrijke route van en naar ons gebied.

De Hoofdweg blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels in twee rijrichtingen open voor verkeer. De rijrichting Capelle aan den IJssel naar Nieuwerkerk aan den IJssel is altijd open. De huidige weg wordt aangepast van één naar twee rijbanen, gescheiden door een middenberm. Daarnaast worden er bypasses gerealiseerd bij de rotonde op de kruising met de Laan van Avant-Garde. Door de herinrichting van de weg kan het verkeer straks beter doorstromen. Ook worden de oversteekplaatsen voor fietsers verlegd, zodat ze veiliger kunnen oversteken. De nieuwe weg krijgt geluidsreducerend asfalt en de ventwegen naast de Hoofdweg worden geheel (her)bestraat. Tot slot worden er langs de Hoofdweg nieuwe bomen en beplanting geplaatst die passen in de omgeving.

Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/hoofdweg

Project suggesties

Eerder deze week hebben wij op Facebook de vraag gesteld welke kleinschalige projecten u graag in de wijk terug zou willen zien. We hebben enkele leuke haalbare projecten als suggestie doorgekregen:

Lees meer

Huurders gezocht

Wij zijn op zoek naar huurders die willen helpen bij het opzetten van een leefbaarheidscommissie. Deze bewoners vormen hierbij de spil tussen de huurders in de Kruidenbuurt en de verhuurder Vestia.

Interesse ? Stuur ons een berichtje via het contactformulier.

Pilot kleine bouwwerken voorzijde woning

Er is in Rotterdam een pilot in de maak (pilot welstandsvrij en regelluw maken kleine bouwwerken) waarbij het mogelijk wordt kleine bouwwerken legesvrij en met minder regels te kunnen laten plaatsen.

De pilot zal nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd (ongeveer tweede week september).

Zodra de goedkeuring er is willen wij voor u, voor wie interesse heeft, een bewonersavond organiseren waarbij een medewerker van gemeente Rotterdam uitleg geeft over de pilot en wat er komt kijken bij het laten plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

Laat door middel van een reactie op dit artikel of via het contactformulier als u interesse heeft in dit onderwerp. Wij houden u dan per e-mail op de hoogte.

Stenen paleis

Het stenen paleis zoals dit speelveldje bekend is onder de Kruidenbuurters heeft een zandbak. Bij de inrichting ervan leek een zandbak een leuk idee. Op dit moment krijgen wij steeds meer signalen dat de zandbak niet (meer) gebruikt wordt omdat het zand vergeven is van de katten uitwerpselen. Niet heel erg gezond voor spelende kinderen.

Maken uw kinderen nog gebruik van deze zandbak? Anders is het wellicht een idee om de zandbak te vervangen door enkele speeltoestellen voor de kleinere kinderen (1 tot 4 jaar).

Vindt u dit een leuk initiatief om over na te denken en samen met ons een plan in elkaar te zetten richting de gemeente? Neem dan even contact met ons op via https://kruidenbuurt.org/contact


 
 

Kent u onze wijkagent ?

Wij willen in overleg met de wijkagent op bepaalde tijden en dagen een koffie-ronde organiseren zodat u kennis kan maken met onze wijkagent. Wellicht heeft u prangende vragen die u graag aan de wijkagent wil stellen onder het genot van een bakkie koffie.

Wij vragen aan u welke dagdelen u het handigst vindt : ochtend, middag of avond ? Dan kunnen we daar rekening mee houden.

Waarom heeft de Whatsapp-groep huisregels?

Deze regels hebben wij zelf niet bedacht en komen voor vanuit een landelijk advies via het WABP.nl. Ook de gemeente Rotterdam hanteert (en promoot) dergelijke regels die sterk lijken op de regels van het WABP.

De huisregels zijn richtlijnen waarmee men de leefbaarheid van een Whatsappgroep kan “waarborgen”. Zonder de huisregels is een buurt- Whatsapp-groep onleefbaar en genereert per melding honderden reacties en tegenberichten (een zogenaamde berichtenstorm). Met als gevolg dat men de groep weer snel zal verlaten.

Als extra heeft de Bewonersorganisatie een extra vraag bij aanmelden opgenomen. Deze vraag (adres) is om aanvragen vanuit de Bloemenbuurt, Grassenbuurt en zelfs Kruidenbuurt Eindhoven uit de groep te houden.

Klik hier voor de landelijke huisregels voor een Buurt Whatsapp-groep.

We hopen hiervoor op uw begrip. Een leefbare Whatsapp-groep zorgt voor tevreden buurtgenoten. Aanmelden kan via https://kruidenbuurt.org/whatsapp-groep/

Inzaaien trapveld

In de week van 3 juni wordt het trapveldje in het Kruidenbuurtpark bewerkt en opnieuw ingezaaid.

Nadat dat gebeurd is zal  het veld, om het gras voldoende tot ontwikkeling te laten komen, een aantal weken (6 tot 8 weken) met hekwerken worden afgezet en zal het dus niet gebruikt kunnen worden.

Er komt een vooraankondigingsbord en een bord na het inzaaien.

Enquête Parkeer irritaties

Fout (of niet handig) parkeren is een een steeds groter wordend irritatiepunt bij veel Kruidenbuurt bewoners. Er worden meldingen gedaan bij gemeente en handhaving maar we merken weinig verschil in de buurt. Om deze meningen niet verloren te laten gaan willen wij deze meningen verzamelen en aanbieden bij de juiste instanties. Dit onderzoek is anoniem.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

***Let op*** : Dit onderzoek gaat niet over de parkeerdruk maar alleen over irritatie punten bij het parkeren.

Werkzaamheden Geelkruid

De gemeente vernieuwt de bestrating, het groen en de openbare verlichting in een deel van de Kruidenbuurt. Binnenkort starten de werkzaamheden in het Geelkruid. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met borden omgeleid.

Men begint 1 april met werkzaam­heden aan het Geelkruidpad, en werken dan richting het Balsemkruid. De werkzaamheden duren tot in juli.

Het werk veroorzaakt (geluids)overlast. We werken van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Incidenteel kan er langer doorgewerkt worden, bijvoorbeeld tijdens de werkzaamheden aan de splitsing Geelkruid – Cymbelkruid.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. Dan is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren.

kijk op https://rotterdam.nl/geelkruid voor meer informatie