Bewonersorganisatie Kruidenbuurt zet zich in voor alle bewoners (kopers én huurders) van de Kruidenbuurt te Rotterdam. Omdat wij de kosten voor het organiseren van activiteiten en het laten slagen van projecten/acties niet alleen kunnen dragen, zijn wij veelal afhankelijk van giften/subsidies.

Uw vrijwillige gift

Met uw vrijwillige gift (donatie) kunt u ervoor zorgen dat de Bewonersorganisatie zich kan blijven inzetten voor de Kruidenbuurt. Draag de Kruidenbuurt een warm hart toe, uw (vrijwillige) bijdrage is meer dan welkom. Met elke euro zijn wij blij.

  • Rekeningnummer

    NL96 INGB 0009 3748 94
    Tijdelijk : Ten name van ZJIVE ZJIVE PD ING

    (aangezien deze rekening net is geopend hebben wij een tijdelijke tenaanstellingsnaam. Dit zal de komende dagen rechtgetrokken worden.)

ANBI Status

Wist u dat wij de ANBI status hebben en het voor u belasting technisch gunstig is om aan ons te doneren ?  Doneer nu

financiële overzichten

Als stichting zijn wij verplicht u te laten weten wat er met het geld uit domaties, giften en subsidies gebeurt. Deze overzichten zijn op deze pagina terug te vinden.

Nota bene

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt bestaat uit buurtbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor de stichting en de buurt. Het bestuur alsmede de vrijwilligers worden niet betaald. Het geld uit donaties en subsidies wordt dus voor 100% ingezet voor de buurt.