Tijdelijk gestopt

Het gebied vlak naast de A20 is eigendom van Rijkswaterstaat. Dit gebied word dan ook door RWS onderhouden. Hoe mooi zou het zijn als dit gebied, dat loopt tot aan SV Ommoord (legaal) gebruikt kan worden als hondenuitlaat/uitren zone.

Als alles doorgaat zou dit het mogelijk maken de uitlaatzone langs de Benedictus- en Fluitekruid te laten opheffen aangezien dit strookje levensgevaarlijk is voor de daar lopende honden en hun baasjes.

Meer informatie

Kijk op onze wiki voor meer inhoudelijke details over dit project

Wilt u meehelpen met dit project?

We kunnen altijd hulp gebruiken bij projecten. Vooral dit project is redelijk groot en kunnen dit niet zelf trekken. Wilt u helpen ? Neem dan even contact met ons op