De Bewonersorganisatie Kruidenbuurt ondersteunt bewonersinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is zowel spreekbuis voor de alle bewoners van de Kruidenbuurt te Rotterdam richting de gemeente en andere relevante organisaties, als een aanspreekpunt van de gemeente en die andere relevante organisaties richting de bewoners. Hiermee vervult zij een spilfunctie in het publieke domein.